CEdit::CEdit

CEdit( );

Açıklamalar

CEdit nesnesi oluşturur. Pencereleri oluşturmak için kullanımı oluşturma düzenleme denetimi.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Create

Index