CEdit::CanUndo

bool CanUndo ( ) const;

Dönüş değeri

Son düzenleme işlemini geri üye işlev çağrısı kullanılarak geri eğer sıfır olmayan; o alınamaz, 0.

Açıklamalar

Son düzenleme işlemini geri alınabilir Eğer belirlemek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: em_canundo Win32 belgelerinde.

CEdit ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CEdit::Undo, CEdit::EmptyUndoBuffer

Index