CDumpContext sınıf üyeleri

İnşaat

CDumpContext Bir CDumpContext nesnesi oluşturur.

Temel giriş/çıkış

Floş Döküm bağlamı arabelleğinde veri temizleme.
operatör lt; & lt; Değişkenlerin ve nesnelerin dökümü bağlamı ekler.
HexDump Bayt onaltılı biçimde döker.

Durumu

GetDepth Döküm derinliği için karşılık gelen tamsayı döndürür.
SetDepth() Döküm derinliğini tanımlar.

CDumpContext genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index