CDumpContext::SetDepth

void SetDepth() ( int nNewDepth );

Parametreleri

nNewDepth

Yeni bir derinlik değeri.

Açıklamalar

Dökümü için derinliğini ayarlar. Bir basit tür ya da diğer nesneleri yok işaretçiler içeren basit CObject damping, 0 değeri yeterli demektir. 0 Olduğu tüm nesneleri bir derin dökümü belirtilenden daha büyük değer yinelemeli olarak dökülüyor. Örneğin, bir koleksiyon derin bir dökümü tüm koleksiyon öğeleri dökümü. Türetilmiş sınıflarda diğer belirli derinliği değerlerini kullanabilirsiniz.

&Notnbsp;  Döngüsel başvurular içinde derin döker algılanmaz ve sonsuz döngü neden olabilir.

Örnek

CDumpCo&ntext::SetDepth //example
afxDump.SetDepth (1); nbsp; / / Derin dökümü belirtir
assert (afxDump.GetDepth() == 1)

CDumpContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObject::Dump

Index