CDumpContext::HexDump

void HexDump ( lpctstr lpszLine, byte * pby, int nBytes, int nWidth );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpszLine

Yeni bir satır başında çıkış için bir dize.

pby

Çöplüğe bayt sayısını içeren bir tampon bir işaretçi.

nBytes

Dökümü için bayt sayısı.

nWidth

En fazla bayt sayısı (çıktı satırının genişlik) satır dökülüyor.

Açıklamalar

Bir bayt dizisi onaltılık sayılar biçimlendirilmiş dökümleri.

Örnek

CDumpContext::HexDump //example
karakter testi [] = "Bu CDumpContext::HexDump\n bir test";
afxDump.HexDump (".", (byte *) testi, sizeof testi, 20)

Bu programın çıktısı:

    . 54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 74 65 73 74 20 6F 66 20 43 44
    . 75 6 D 70 43 6F 6E 74 65 78 74 3A 3A 48 65 78 44 75 6 D 70 0A
    . 00

CDumpContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index