CDumpContext::GetDepth

int GetDepth ( ) const;

Dönüş değeri

SetDepth() tarafından belirlenen döküm derinliği.

Açıklamalar

Derin veya sığ bir döküm işlemi olup olmadığını belirler.

Örnek

Örneğin, setDepth() için bkz.

CDumpContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDumpContext::SetDepth

Index