CDumpContext::Flush

void Flush( );
atmak ( CFileException );

Açıklamalar

Kuvvetler arabellekleri dosyaya yazılacak kalan herhangi bir veri dökümü içeriğe bağlı.

Örnek

CDumpContext::Flush //example
afxDump.Flush()

CDumpContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index