CDumpContext::CDumpContext

CDumpContext ( CFile * pFile );
atmak ( CMemoryException, CFileException );

Parametreleri

pFile

Döküm hedef CFile nesnesini işaretçi.

Açıklamalar

CDumpContextsınıfın bir nesnesi oluşturur. AfxDump nesne otomatik olarak oluşturulur.

Döküm içerik etkin durumdayken, temel CFile için yazmak değil; Aksi takdirde, döküm ile müdahale edecek. Windows ortamında, çıkış üzerinden Windows işlevi OutputDebugString hata ayıklayıcı yönlendirilir.

Örnek

CDumpContext::CDumpContext //example
CFile f;
Eğer (! f.Open ("dump.txt", CFile::modeCreate | CFile::modeWrite)) {}
 nbsp; afxDump << "Dosya açılamıyor" << "\n";
   (1) çıkmak;
}
CDumpContext dc (& f)

CDumpContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index