CDragListBox sınıf üyeleri

Öznitelikler

ItemFromPt Sürüklenen öğe koordinatlarını döndürür.

İnşaat

CDragListBox Bir CDragListBox nesnesi oluşturur.

İşlemleri

DrawInsert Ekleme Kılavuzu sürükleyip liste kutusu çizer.

Overridables

BeginDrag Çekme işlemi başladığında çerçeve tarafından adlandırılan.
CancelDrag Bir çekme işlemi iptal ettiğinizde çerçeve tarafından adlandırılan.
Sürükleme Çerçeve tarafından adlandırılan bir çekme işlemi sırasında.
Düştü Madde bırakıldı sonra çerçeve tarafından adlandırılan.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index