CDragListBox::ItemFromPt

int ItemFromPt (CPoint pt, bool bAutoScroll = true);

Dönüş değeri

Sıfır tabanlı dizin sürükleyip liste kutusu öğesi.

Parametreleri

pt

Liste kutusu içinde bir nokta koordinatlarını içeren bir CPoint nesnesi.

bAutoScroll

Kaydırma izin veriliyorsa, aksi takdirde 0 sıfır.

Açıklamalar

Pt bulunan liste kutusu öğesi sıfır tabanlı dizin almak için bu işlev çağrısı.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index