CDragListBox::Dropped

virtual void bırakılan (int nSrcIndex, CPoint pt );

Parametreleri

nSrcIndex

Sıfır tabanlı dizin bırakılan dizesi belirtir.

pt

Açılan site koordinatlarını içeren bir CPoint nesnesi.

Açıklamalar

Bir öğeyi bir CDragListBox nesnesi içinde bırakılan çerçeve tarafından denir. Varsayılan davranış, liste kutusu öğesi ve verileri yeni bir konuma kopyalar ve özgün öğeyi siler. Liste kutusu öğeleri listesindeki diğer yerlerde sürüklenerek kopyalarını etkinleştirme gibi varsayılan davranışını özelleştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDragListBox::BeginDrag

Index