CDragListBox::DrawInsert

virtual void DrawInsert (int nItem );

Parametreleri

&nItemnbsp;   Sıfır tabanlı dizin ekleme noktasını.

Açıklamalar

Ö&nce öğe ile belirtilen dizin ekleme Kılavuzu çizmek için çerçeve tarafından çağrılan. Bir değer ofnbsp; -1 ekleme Kılavuzu temizler. Görünüm veya ekleme Kılavuzu davranışını değiştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index