CDragListBox::Dragging

sanal UINT sürükleyerek (CPoint pt );

Dönüş değeri

Görüntülenecek kaynak kodu imleç. Aşağıdaki değerleri olası:

Parametreleri

pt

X ve y içeren bir CPoint nesnesi ekran imleç koordinatları.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından bir liste kutusu öğesi CDragListBox nesnesi içinde sürüklendiğinde olarak adlandırılır. Varsayılan davranış, dl_movecursordöndürür. Ek işlevsellik sağlamak isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDragListBox::BeginDrag, CDragListBox::CancelDrag

Index