CDragListBox::CancelDrag

virtual void CancelDrag (CPoint pt );

Parametreleri

pt

Sürüklenen öğe koordinatlarını içeren bir CPoint nesnesi.

Açıklamalar

Bir çekme işlemi iptal ettiğinizde çerçeve tarafından denir. Liste kutusu denetimi için herhangi bir özel işlem işlemek için bu işlevi geçersiz kılma.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDragListBox::BeginDrag, CDragListBox::Dragging

Index