CDragListBox::BeginDrag

virtual bool BeginDrag (CPoint pt );

Dönüş değeri

Sürüklemeye izin veriliyorsa, aksi takdirde 0 sıfır.

Parametreleri

pt

Sürüklenen öğe koordinatlarını içeren bir CPoint nesnesi.

Açıklamalar

Adlandırılan çerçeve bir olay oluştuğunda sol fare düğmesine basmak gibi bir çekme işlemi başlayabilir. Ne olur bir sürükleme işlemine başlamadan denetlemek isterseniz bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama fare yakalar ve kullanıcı sol veya sağ fare düğmesini tıklattığında veya hangi zamanda sürükle işlem iptal esc tuşuna bastığında kadar sürükleyin modunda kalır.

CDragListBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDragListBox::CancelDrag, CDragListBox::Dragging

Index