CDocument::SetTitle

sanal void SetTitle ( lpctstr lpszTitle );

Parametreleri

lpszTitle

Belgenin başlığı olarak kullanılacak dize noktaları.

Açıklamalar

Belgenin başlığı (çerçeve penceresi başlık çubuğunda görüntülenen dize) belirtmek için bu işlevini çağırın. Bu işlevin çağrılması belgeyi göstermek tüm çerçeve pencereleri başlıklarını güncelleştirir.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::GetTitle

Index