CDocument::SetPathName

sanal void SetPathName ( lpctstr lpszPathName, bool bAddToMRU = gerçek );

Parametreleri

lpszPathName

Belge yolu olarak kullanılacak dize noktaları.

bAddToMRU

Dosya eklenir olup en son kullanılan (mru) dosya listesini belirler. Eğer doğru dosya eklenir; yanlış, o değilse eklendi.

Açıklamalar

Belgenin disk dosyasının tam yolunu belirtmek için bu işlevini çağırın. BAddToMRU değerine bağlı yol eklendi veya, uygulama tarafından tutulan mru listesine eklenmez. Not Bazı belgeleri bir disk dosyası ile ilişkili değildir. Bu işlev yalnızca çerçeve tarafından kullanılan dosyaları açma ve kaydetme için varsayılan uygulama geçersiz kılma arama.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::GetPath&Name, CWinApp::AddToRecentFileList

Index