CDocument::SetModifiedFlag

void SetModifiedFlag ( bool bModified = gerçek );

Parametreleri

bModified

Belgenin değiştirilmiş olup olmadığını gösteren bayrak.

Açıklamalar

Belgenin herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra bu işlevini çağırın. Bu işlev sürekli arayarak, çerçeve belgeyi kapatmadan önce değişiklikleri kaydetmek için kullanıcı ister emin olun. Genellikle bModified parametresi için varsayılan değer true kullanmalısınız. Temiz bir belge (değiştirilmemiş) işaretlemek için false değeri ile bu işlevini çağırın.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::IsModified, CDocument::SaveModified

Index