CDocument::ReportSaveLoadException

sanal void ReportSaveLoadException ( lpctstr lpszPathName, CException * e, bool bSaving, UINT nIDPDefault );

Parametreleri

lpszPathName

İşaret edildiği belge adına kayıtlı ya da yüklü.

e

Özel durum oluşturuldu işaret eder. Boş olabilir.

bSaving

Ne İşlem Sürüyor olarak gösteren bayrak; Belge kaydettiyseniz, 0 belge yüklendiyse sıfır.

nIDPDefault

Tanımlayıcı işlevi daha belirgin bir belirtmezse, görüntülenecek hata iletisi.

Açıklamalar

Eğer bir özel durum olarak adlandırılan (genellikle bir CFileException ya da CArchiveException) kaydetme veya belgeyi yüklemeyi. Varsayılan uygulama özel durum nesnesi inceler ve özellikle nedenini açıklayan bir hata iletisi görünüyor. Belirli bir iletiye bulunamazsa veya e nullise, nIDPDefault parametresi tarafından belirtilen genel kullanılır. İşlev sonra hata iletisi içeren bir ileti kutusu görüntüler. Özelleştirilmiş, ek hata iletileri sağlamak isterseniz bu işlevi geçersiz. Bu bir gelişmiş olduğunu geçersiz.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::OnOpenDocument, CDocument::OnSaveDocument, CFileException, CArchiveException

Index