CDocument::RemoveView

void RemoveView ( CView * pView );

Parametreleri

pView

Puan kaldırılmakta görüntülemek için.

Açıklamalar

Belge görünümünü ayırmak için bu işlevini çağırın. Bu işlev belirtilen görünüm belgeyle ilişkili Görünümler listesinden kaldırır; Ayrıca görünümün belge işaretçi nullolarak ayarlar. Bu işlev çerçevesi tarafından bir çerçeve penceresi kapatıldıktan veya kapalı bir bölme bölme pencerenin denir.

Yalnızca el ile görünümü ayrılmakta bu işlevini çağırın. Genellikle belge sınıfı, görüntüleme sınıfı ve kare pencere sınıfı için bir CDocTemplate nesnesi tanımlayarak belgelerini ve görünümlerin ayırmak çerçevesinde izin verir.

AddView örneğe bir örnek uygulama için bkz.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::AddView, CDocument::GetFirstViewPosition, CDocument::Get&NextView

Index