CDocument::ReleaseFile

virtual void ReleaseFile (CFile * pFile, bool bAbort );

Parametreleri

pFile

Serbest CFile nesneye bir işaretçi.

bAbort

Dosya CFile::Close veya CFile::Abortkullanarak serbest olup olmadığını belirtir. Dosya CFile::Closekullanarak yayımlanması ise yanlış ; CFile::Abort kullanarak serbest bırakılacak dosya ise true.

Açıklamalar

Bu üye işlevi, diğer uygulamalar tarafı&ndan kullanılmak üzere yapım bir dosya sürümü için çerçeve olarak adlandırılır. BAbort gerçek ReleaseFile arama CFile::Abortve dosya ise, released.nbsp; CFile::Abort bir özel durum değil.

BAbort falseise, ReleaseFile CFile::Close çağırır ve dosyayı serbest.

Dosyayı serbest bırakılmadan önce kullanıcı tarafından bir eylem gerektiren bu üye işlevi geçersiz kılma.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate, CFile::Close, CFile::Abort

Index