CDocument::OnUpdateFileSendMail

void OnUpdateFileSendMail ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametreleri

pCmdUI

ID_FILE_SEND_MAIL komutu ile ilişkili CCmdUI nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Posta desteği (MAPI) varsa ID_FILE_SEND_MAIL komutunu etkinleştirir. Aksi takdirde işlevini ayırıcılar üstündeki veya altındaki menü öğesini uygun şekilde dahil menüsünden ID_FILE_SEND_MAIL komutunu kaldırır. MAPI etkin olmadığını MAPI32.dll yolu ve WIN [posta] bölümünde bulunmaktadır.INI dosyası, MAPI = 1. Çoğu uygulama Dosya menüsünde Bu komut koymak.

CDocument mail desteği (MAPI) varsa, belgeyi posta yoluyla göndermeyi destekler. Makalelere bakın MAPI konular ve mfc MAPI desteği Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::OnFileSendMail

Index