CDocument::OnSaveDocument

sanal bool OnSaveDocument ( lpctstr lpszPathName );

Dönüş değeri

Belge başarıyla kaydedildi, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszPathName

Dosyanın kaydedileceği tam yolu işaret eder.

Açıklamalar

Dosyayı kaydedin veya dosyayı farklı Kaydet komutu bir parçası olarak çerçeve tarafından çağrılan. Varsayılan uygulama bu işlevi belirtilen dosyayı açar, belgenin veri dosyasına yazmak için CObject::Serialize çağırır ve sonra belgeyi temiz olarak işaretler. Çerçeve belgeyi kaydettiğinde özel işlem gerçekleştirmek istiyorsanız bu işlevi geçersiz. Örneğin, nerede belgeler ayrı dosyalar yerine, veritabanı kayıtları temsil eden bir uygulama yazabilirsiniz.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::OnCloseDocument, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument, CDocument::ReportSaveLoadException, CObject::Serialize

Index