CDocument::OnCloseDocument

sanal void OnCloseDocument ( );

Açıklamalar

Belge, genellikle dosya Kapat komutunu bir parçası olarak kapatıldığında çerçeve tarafından denir. Bu işlev varsayılan uygulanması tüm belgeyi görüntülemek için kullanılan çerçeve yok eder, görünümünü kapatır, belgenin içeriğini temizler ve sonra belgenin veri silmek için DeleteContents üye işlevini çağırır.

Çerçeve belgeyi kapattığında, özel temizleme işleme gerçekleştirmek istiyorsanız bu işlevi geçersiz. Örneğin, veritabanındaki bir kayıt belgesini temsil ediyorsa, veritabanını kapatmak için bu işlevi geçersiz kılmak isteyebilirsiniz. Bu işlevi temel sınıf sürümü, OVERRIDE--dan aramak gerekir.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::DeleteContents, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index