CDocument::IsModified

bool IsModified ( );

Dönüş değeri

Belgenin son kaydedildiği tarihten sonra değiştirilmiş, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Son kaydedilişinden sonra belgenin değiştirilmiş olup olmadığını belirlemek için bu işlev çağrısı.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::SetModifiedFlag, CDocument::SaveModified

Index