CDocument::GetTitle

const CString& GetTitle ( ) const;

Dönüş değeri

Belgenin başlığı.

Açıklamalar

Bu işlev genellikle belgenin dosya adlarından türetilir belgenin başlık almak için çağrı.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::SetTitle

Index