CDocument::GetPathName

const CString& GetPathName ( ) const;

Dönüş değeri

Belgenin tam yolu. Belge kaydedilmemiş veya kendisiyle ilişkilendirilmiş bir disk dosyası yok bu dizesi boştur.

Açıklamalar

Belgenin disk dosyasının tam yolunu almak için bu işlev çağrısı.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::SetPath&Name

Index