CDocument::GetNextView

s&anal CView * GetNextView ( POSITIONamp; rPosition ) const;

Dönüş değeri

RPosition tarafından tanımlanan görünüm için işaretçi.

Parametreleri

rPosition

Bir Pozisyon değeri başvuru GetNextView ya da GetFirstViewPosition önceki bir çağrı üye işlevler döndürülen. Bu değer null olmamalıdır.

Açıklamalar

Tüm belgenin görünüm yinelemek için bu işlevini çağırın. Fonksiyonu rPosition tarafından tanımlanan görünüm verir ve sonra listedeki sonraki görünümü Pozisyon değeri rPosition ayarlar. Alınan görünüm listesindeki son, sonra rPosition null olarak ayarlanır.

Örnek

/ / CDocument::GetFirstViewPosition Bu örnek kullanır
/ / ve GetNextView her görünüm çizilecek.
void CMyDoc::OnRepaintAllViews()
{
 nbsp; Pozisyon pos = GetFirstViewPosition();
   süre (pos! = null)
   {
      CView * pView = GetNextView(pos);
      pView - > UpdateWindow();
   }   
}

/ / Aynı sonucu başarmak için kolay bir yol aramak için
/ / UpdateAllViews(NULL)


CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::AddView, CDocument::GetFirstViewPosition, CDocument::RemoveView, CDocument::UpdateAllViews

Index