CDocument::GetFile

sanal CFile * GetFile (lpctstr lpszFileName, UINT nOpenFlags, CFileException * pError );

Dönüş değeri

Bir CFile nesne işaretçisi.

Parametreleri

lpszFileName

İstenen dosya yolu olan bir dize. Yol, göreli veya mutlak olabilir.

pError

İşlemi tamamlanma durumunu gösteren varolan dosya-özel nesneye bir işaretçi.

nOpenFlags

Paylaşım ve erişim modu. Dosya açılışı gerçekleştirilecek eylemi belirtir. Bit düzey veya kullanarak CFile Oluşturucu CFile::CFile listelenen seçenekleri birleştirebilirsiniz (|) işleci. Bir erişim izni ve bir paylaşım seçeneği gereklidir; modeCreate ve modeNoInherit modu isteğe bağlıdır.

Açıklamalar

Bu üye işlev işaretçisi bir CFile nesnesine ula?mak için çağrı.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate

Index