CDocument::GetDocTemplate

CDocTemplate * GetDocTemplate ( ) const;

Dönüş değeri

Belge şablonu bu belge türü veya belge bir belge şablonu tarafından yönetilmiyor null işaretçisine.

Açıklamalar

İşaretçi bu belge tipi için belge şablonu almak için bu işlev çağrısı.

Örnek

nbsp;  / / Bu örneği oluşturmak için belge şablonu nesneye erişir
   / / Varsayılan belge adı sayfası gibi.xls, nerede "levha"
   / / temel belge adı ve ".xls" dosya uzantısı
   / / Belge türü için.
   CString strDefaultDocName, strBaseName, strExt;
   CDocTemplate * pDocTemplate = GetDocTemplate();
   Eğer (! pDocTemplate - > GetDocString (strBaseName, CDocTemplate::docName)
      || ! pDocTemplate - > GetDocString (strExt, CDocTemplate::filterExt))
   {
      AfxThrowUserException(); / / Bu belge şablonunu dizeleri olacaktır
         / / AppWizard kullanan uygulama oluşturduysanız kullanılabilir
         / / Belirtilen dosya uzantısı için bir seçenek olarak
         / / Belge sınıfı AppWizard tarafından üretilen.
   }
   strDefaultDocName = strBaseName + strExt


CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate

Index