CDocument::DeleteContents

sanal void DeleteContents ( );

Açıklamalar

Belgenin verileriyle CDocument nesnesi zarar vermeden silmek için çerçeve tarafından çağrılan. Sadece önce belgeyi imha edilmesi için denir. Bu da onu yeniden önce belge boş olduğundan emin olun denir. Bu özellikle tek bir belgede bir SDI uygulama için önemlidir; her kullanıcı oluşturur veya başka bir belgeyi belgeyi yeniden. Bir "Düzenleme Tümünü Temizle" veya belgenin verilerin tümünü siler benzer komutu uygulamak için bu işlevini çağırın. Bu işlev varsayılan uygulanması hiçbir şey yok. Belgenizdeki verileri silmek için bu işlevi geçersiz kılma.

Örnek

/ / Bu örnek için Tümünü Temizle Düzenle komutu işleyicisi.

void CMyDoc::OnEditClearAll()
{
 nbsp; DeleteContents();
   UpdateAllViews(&NULL);   
}

void CMyDoc::DeleteContents()
{
   / / Belge veri burada belleği.

}

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::OnCloseDocument, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index