CDocument::CDocument

CDocument ( );

Açıklamalar

Bir CDocument nesnesi oluşturur. Çerçeve belge oluşturma sizin için yönetir. Belge başına temelinde başlatma gerçekleştirmek için OnNewDocument üye işlevi geçersiz kılar; Bu özellikle tek belge arabirimi (SDI) uygulamalarında önemli bir.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument

Index