CDocument::CanCloseFrame

sanal bool CanCloseFrame ( CFrameWnd * pFrame );

Dönüş değeri

Çerçeve penceresini kapatmak güvenli ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

pFrame

Çerçeve penceresi noktalara belgeye eklenmiş bir görünüm.

Açıklamalar

Belgeyi görüntüleyen bir kare pencere kapatılmadan önce çerçeve tarafından çağrıldı. Varsayılan uygulama belge görüntüleme diğer çerçeve pencereleri olup olmadığını denetler. Belirtilen çerçeve penceresi belgeyi görüntüler sonuncusu ise, işlevi değiştirildiğinde, o belgeyi kaydetmek için kullanıcıya sorar. Bir çerçeve penceresi kapatıldığında özel işlem gerçekleştirmek istiyorsanız bu işlevi geçersiz. Bu bir gelişmiş olduğunu geçersiz.

CDocument genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocument::SaveModified

Index