CDocTemplate::SetDefaultTitle

virtual void SetDefaultTitle (CDocument * pDocument ) = 0;

Parametreleri

pDocument

Ayarlanacak olan başlıktır belge işaretçi.

Açıklamalar

Belgenin varsayılan başlık yüklemek ve belgenin başlık çubuğunda görüntülemek için bu işlevini çağırın. Varsayılan başlık hakkında daha fazla bilgi için bkz: CDocTemplate::docName de CDocTemplate::GetDocString açıklaması.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::GetDocString

Index