CDocTemplate::SaveAllModified

virtual bool SaveAllModified);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Değiştirilen tüm belgeleri kaydeder.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::OpenDocumentFile, CDocTemplate::CloseAllDocuments

Index