CDocTemplate::RemoveDocument

virtual void RemoveDocument (CDocument * pDoc );

Parametreleri

pDoc

İşaretçiyi belgenin kaldırılması.

Açıklamalar

Belgenin pDoc tarafından bu şablonla ilişkili belgeler listesini işaret kaldırır. CMultiDocTemplate ve CSingleDocTemplate türetilmiş sınıfları bu işlevi geçersiz. CDocTemplatekendi belge şablonu sınıf türetmek, türetilmiş bir sınıf bu işlev kılmalıdır.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::AddDocument, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate

Index