CDocTemplate::OpenDocumentFile

sanal CDocument * OpenDocumentFile (lpctstr lpszPathName, bool bMakeVisible = true) = 0;

Dönüş değeri

İşaretçi belge olan dosya lpszPathNameadlandırılır; Boş başarısız.

Parametreleri

lpszPathName

Açılacak belge içeren dosyanın yol adı için işaretçi.

bMakeVisible

Belgeyi içeren pencereye görünür yapılabilir olup olmadığını belirler.

Açıklamalar

Olan yol lpzsPathNametarafından belirtilen dosyayı açar. LpszPathName nullise, bu şablonla ilişkilendirilmiş türü belge içeren yeni bir dosya oluşturulur.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::CloseAllDocuments

Index