CDocTempate::LoadTemplate

loadTemplate);

Açıklamalar

Bu üye işlev için verilen CDocTemplate kaynaklar yüklenemiyor framework tarafından denir veya türetilmiş sınıf. Şablon genel olarak oluşturulur normalde o inşaat sırasında hariç denir. Bu durumda, LoadTemplate çağrısı CWinApp::AddDocTemplate kadar geciktirilir.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWinApp::AddDocTemplate

Index