CDocTemplate::InitialUpdateFrame

virtual void InitialUpdateFrame (CFrameWnd * pFrame, CDocument * pDoc, bool bMakeVisible = true);

Parametreleri

pFrame

İlk güncelleştirme gereken çerçeve penceresi.

pDoc

Çerçevenin ilişkilendirildiği belge. null olabilir.

bMakeVisible

Çerçeve görünür ve etkin olmak gösterir.

Açıklamalar

IntitialUpdateFrame , CreateNewFrameile yeni bir çerçeve oluşturduktan sonra arayın. Bu işlevin çağrılması görüşlerini bu çerçeve penceresi OnInitialUpdate çağrılarını almasına neden olur. Ayrıca, orada değildi, daha önce etkin bir görünüm çerçeve penceresi birincil görünümünü etkinleştirilir; birincil görünümü, AFX_IDW_PANE_FIRSTbir alt kimlikli bir görünümdür. Son olarak, çerçeve penceresi bMakeVisible sıfır olduğunda görünür hale gelir. BMakeVisible sıfır ise, geçerli odak çerçeve penceresi görünür devlet değişmeden kalır ve.

Dosya Aç ve dosya yeni çerçeve'nın uygulaması kullanırken bu işlevi çağırmak gerekli değil.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CView::OnInititalUpdate, CFrameWnd::SetActiveView, CDocTemplate::Create&NewFrame

Index