CDocTemplate::GetNextDoc

s&anal CDocument * GetNextDoc (POSITIONamp;rPos) const = 0;

Dönüş değeri

Bu şablonla ilişkili belgeler listesine sonraki belgeye bir işaretçi.

Parametreleri

rPos

GetFirstDocPosition ya da GetNextDoc önceki bir çağrı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri başvuru.

Açıklamalar

RPos, sonra da ayarlar rrPos sonraki listedeki Pozisyon değeri ile tanımlanan liste öğesi alır. Alınan öğe listesindeki son ise, sonra rPos değeri null olarak ayarlanır.

GetFirstDocPosition çağrısı ilk pozisyon kurmak GetNextDoc ileri yineleme döngü olarak kullanabilirsiniz.

Pozisyon değeri listedeki geçerli konumunu gösteren emin olmanız gerekir. Geçersiz ise, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::GetFirstDocPosition

Index