CDocTemplate::GetFirstDocPosition

sanal pozisyon GetFirstDocPosition () const = 0;

Dönüş değeri

Bu belge şablonuyla ilgili belgelerin listesi arasında yineleme için kullanılan bir Pozisyon değeri; veya liste boşsa boş.

Açıklamalar

Bu şablonla ilişkili belgeler listesine ilk belge konumunu almak için bu işlevi kullanın. Pozisyon değeri şablonuyla ilgili belgelerin listesi arasında yineleme CDocTemplate::GetNextDoc bağımsız değişkeni olarak kullanın.

CSingleDocTemplate ve CMultiDocTemplate saf bu sanal işlevi geçersiz. CDocTemplate elde herhangi bir sınıf da bu işlevi kılmalıdır.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocTemplate::Get&NextDoc, CSingleDocTemplate, CMultiDocTemplate

Index