CDocTemplate::GetDocString

s&anal bool GetDocString ( CStringamp; rString, Enum DocStringIndex Index ) const;

Dönüş değeri

Belirtilen alt dizeyi bulunmazsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

rString

İşlev döndüğünde dize içeren CString nesnesine bir başvuru.

index

Belge türünü tanımlayan dize alınmasını alt dizini. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Belge türünü tanımlayan belirli bir alt dizeden almak için bu işlevini çağırın. Bu alt dizeleri içeren bir dizge belge şablonunda saklanır ve uygulamanın kaynak dosyasındaki bir dizenin türetilir. Çerçevesinde uygulamanın kullanıcı arabirimi için gerekli dizeleri almak için bu işlevi çağırır. Uygulamanızın belgeleri için bir dosya adı uzantısı belirttiyseniz, çerçeve bir girdi Windows kayıt veritabanına eklerken de bu işlevini çağırır; Bu belge Windows Dosya Yöneticisi'nden açılacak sağlar.

Eğer sadece CDocTemplate kendi sınıf ya bu işlev çağrısı.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMultiDocTemplate::CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate::CSingleDocTemplate, CWinApp::RegisterShellFileTypes

Index