CDocTemplate::CreateOleFrame

CFrameWnd * CreateOleFrame (CWnd * pParentWnd, CDocument * pDoc, bool bCreateView );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir çerçeve penceresi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

pParentWnd

Çerçevenin üst pencere için bir işaretçi.

pDoc

Belge için yeni ole çerçeve penceresi bakmalıdır işaretçisi.

bCreateView

Bir çerçeve ile birlikte oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

Açıklamalar

Bir ole çerçeve penceresi oluşturur. BCreateView sıfır ise, boş bir çerçeve oluşturulur.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocTemplate::Create&NewFrame, COleDocument, COleIPFrameWnd

Index