CDocTemplate::CreateNewFrame

sanal CFrameWnd * CreateNewFrame ( CDocument * pDoc, CFrameWnd * pOther );

Dönüş değeri

Yeni oluşturulan çerçeve penceresi veya bir hata oluşursa null işaretçisine.

Parametreleri

pDoc

Belge için yeni çerçeve penceresi başvurmalıdır. null olabilir.

pOther

Esas olan yeni çerçeve penceresi çerçeve penceresi. null olabilir.

Açıklamalar

CreateNewFrame yapıcısına iletilen CRuntimeClass nesneleri yeni bir çerçeve penceresi bir görünüm ve ekli belge oluşturmak için kullanır. PDoc parametre nullise, çerçeve bir iz iletisi çıktılar.

POther parametresi, yeni pencere komutu uygulamak için kullanılır. Hangi yeni çerçeve penceresi modeli bir çerçeve penceresi sağlar. Yeni çerçeve penceresi genellikle görünmez oluşturulur. Dosya Aç ve dosya yeni standart çerçeve uygulaması dışında çerçeve pencereleri oluşturmak için bu işlev çağrısı.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CCreateContext, CFrameWnd::LoadFrame, CDocTemplate::InitialUpdateFrame

Index