CDocTemplate::CreateNewDocument

sanal CDocument * CreateNewDocument);

Dönüş değeri

Yeni oluşturulan belge veya bir hata oluşursa null işaretçisine.

Açıklamalar

Bu belge şablonuyla ilişkili türde yeni bir belge oluşturmak için bu üye işlevini çağırın.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDocTemplate::Create&NewFrame

Index