CDocTemplate::CloseAllDocuments

virtual void CloseAllDocuments (bool bEndSession );

Parametreleri

bEndSession

Oturum sona olup olmadığını belirtir. Oturumu sonlandırılırsa, bu doğrudur; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Tüm açık belgeleri kapatmak için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlev genellikle dosya çıkış komutunu bir parçası olarak kullanılır. Bu işlev varsayılan uygulanması belgenin veri silmek için CDocument::DeleteContents üye işlevini çağırır ve belgeye iliştirilmiş tüm görünümlerde çerçeve pencereleri kapatır.

Kullanıcının belge kapatılmadan önce özel temizleme işleme gerçekleştirmek istiyorsanız bu işlevi geçersiz. Örneğin, veritabanındaki bir kayıt belgesini temsil eder, veritabanını kapatmak için bu işlevi geçersiz kılmak isteyebilirsiniz.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::OpenDocumentFile, CDocTemplate::SaveAllModified

Index