CDocTemplate::AddDocument

virtual void AddDocument (CDocument * pDoc );

Parametreleri

pDoc

Eklenecek belge işaretçi.

Açıklamalar

Bir şablonu bir belge eklemek için bu işlevi kullanın. CMultiDocTemplate ve CSingleDocTemplate türetilmiş sınıfları bu işlevi geçersiz. CDocTemplatekendi belge şablonu sınıf türetmek, türetilmiş bir sınıf bu işlev kılmalıdır.

CDocTemplate ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocTemplate::RemoveDocument, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate

Index