CDocObjectServerItem sınıf üyeleri

Kurucular

CDocObjectServerItem Bir CDocObjectServerItem nesnesi oluşturur.

Overridables

OnHide Çerçeve DocObject öğesini gizlemek çalışırsa bir istisna atar.
OnOpen Madde yerinde DocObject yapmak için çerçeve tarafından denilen aktif. COleServerItem::OnOpen öğesi bir DocObject değilse, çağıran.
OnShow Madde yerinde DocObject yapmak için çerçeve tarafından denilen aktif. COleServerItem::OnShow öğesi bir DocObject değilse, çağıran.

CDocObjectServerItem ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index