CDocObjectServerItem

CDocObjectServerItem COleServerItem, Implements ole sunucusu fiiller DocObject sunucular için özel olarak türetilen, sınıf.

CDocObjectServerItem geçersiz üye işlevleri tanımlar: OnHide, OnOpenve OnShow.

OnGetEmbeddedItem geçersiz kılma içinde senin COleServerDoctemin CDocObjectServerItemkullanmak için-türetilmiş sınıf yeni bir CDocObjectServerItem nesnesi döndürür. Sen-ebilmek yaratmak senin kendi CDocObjectServerItemyeni bir örneğini öğenizi herhangi bir işlev değişikliği gerekiyorsa,-türetilmiş sınıf.

DocObjects hakkında daha fazla bilgi için bkz: CDocObjectServer ve COleCmdUI mfc sınıf kitaplığı başvuru. Ayrıca bkz: Internet ilk adımlar: etkin belge ve Etkin belge Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxdocobj.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServer, COleDocObjectItem

Index