CDocObjectServerItem::OnOpen

sanal void OnOpen ( );

Açıklamalar

Madde yerinde DocObject yapmak için sunucu uygulaması talimat için çerçeve tarafından denilen aktif. Madde bir DocObject değilse, varsayılan uygulama COleServerItem::OnOpençağırır. Eğer özel bir DocObject öğeyi açarken işleme gerçekleştirmek istediğiniz bu işlevi geçersiz kılma.

CDocObjectServerItem ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDocObjectServerItem::OnHide, CDocObjectServerItem::OnShow

Index